U7

Trainerteam:

 

  • Driton Gashi
    Driton Gashi
    Trainer
  • Larissa Jamer
    Larissa Jamer
    Co-Trainer

 

Mannschaft:

Driton Gashi
Trainer

Driton Gashi

Tel.: 0174 63 46 134

Larissa Jamer
Co-Trainer

Larissa Jamer